Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

Predpoveď pre Európu

 prehľad poveternostnej situácie a predpoveď vývoja konvekcie v atmosfére podľa koncepcie meteorológov z ESTOFEX-u:

 

(SW)Konvektívny stupeň:  1 

 

 (WW)Monitoring počasia:  ni 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIZUÁLNA FORMA PREDPOVEDE:

 mapa pravdepodobnosti významnej konvekcie a extrémnych sprievodných javov: 

  oblasti potrebnej zvýšenej obozretnosti/monitoringu:             

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obdobie riadnej prognózy: St 22.2.2017, 6:00 UTC do Št 23.2.2017, 6:00 UTC         
Obdobie rozšírenej prognózy: -      
Obdobie mezomerítkovej diskusie: -       
 
Prognóza vydaná: Ut 21.2.2017, 22:20        
Rozšírená prognóza vydaná: -     
Nowcasting vydaný: -      
 
Predpovedal: Novotný      
 
TEXTOVÁ FORMA PREDPOVEDE:
Potenciálne (veľmi) nebezpečné javy
 
Stupeň 1 bol vydaný pre oblasť Nemecka, Poľska, Holandska na izolované silné až veľmi silné nárazy vetra a tornáda, obzvlášť v mieste prekryvu s p. bleskovej aktivity.
 
Stupeň 1 bol vydaný pre oblasť Maroka, Alboránu, Gibraltáru najmä na izolované silné nárazy vetra, veľké krúpy a excesívne zrážky... 
 

Riadna predpoveď

Synoptická analýza a diskusia: 

... Interesantná, priam až učebnicová baroklinná instabilita naprieč výškovou frontálnou zónou sa formuje v priestore severného Atlantiku pokračujúc ďalej do Európy. Extenzívny charakter tohto útvaru (flat-trough cyclogenesis)a Rossbyho zóna s veľmi silným kinematickým poľom (rozsiahly jet-stream a jet-streaky) a maximami PV budú riadiť vývoj jak vertikálnych tak aktívnych horizontálnych pohybov (ageostrofické prúdenie) v rámci akejkoľvej signifikantnej frontogenézy. Jedna taká sa udeje v priebehu Stredy poobedia-noci v priestore Nemecka pokračujúc do Poľska. Modelové výpočty indikujú rozvoj robustnej nehomogenity a poruchy horizontálnych pohybov v hladine cca 550-400hPa. Na studenom fronte jestvuje preto významná pravdepodobnosť výskytu podmienenej konvektívnej aktivity i keď simulácie s vyšším rozlíšením v priečnych rezoch neukazujú nízke anomálie AV v poli gpdm..

Prieskum frontogenetických parametrov odhaľuje postup nezanedbateľnej konvergencie Q-vektorov 850H s konfluenciou izográm/izodrozoterm... Ak by sme sa striktne pridŕžali výsledku GFS, ktorý ukazuje zopár ostrovčekov MLCAPE (lokálne plochy v. T gradientu v rámci advekcie studeného vzduchu na hrebeni baroklinnej vlny) spolu s veľmi silným forcingom a konvergenciou na fronte je šanca organizovanej elektrickej konvekcie zodpovedajúca 15%. Musíme zobrať do úvahy i fakt a síce, že jazyk theta-e nemusí byť natoľko aktívny a v prípade, že by nedokázal uživit formujúcu sa konvekciu je pravdepodobnosť skôr lineárnych segmentov... V prípade vzniku ako-tak súvislej konvekcie na studenom fronte, bude mať tendenciu zaujať lineárnu formu čerpajúc z veľmi silného výškového prúdenia. V prípade penetrácie stredných hladín niesu vylúčené veľmi silné nárazy vetra v akejkoľvej konvektívnej bunke (30-35m/s). Modelové sondáže z oblasti pohraničia Poľska/Nemecka ukazujú excelentne premiešanú atmosféru s podmienenou instabilitou v rámci prízemného frontu...  

Vzhľadom k očakávanej pestrej zrážkovej aktivite a tendencii vektorov prúdenia  zotrvať skôr paralelné voči frontálnemu rozhraniu je pravdepodobnejšia vnorená konvekcia s produkciou silných nárazov vetra. Vysoké hodnoty relatívnej helicity voči pohybu búrky na úrovni 300-350 m2/s2 v prípade naplnenia predpovedaného jazyka theta-e 28-30K spolu s LCLs pod 500m, indikujú šancu na niekoľko krátko-trvajúcich tornád.

Izolovaná a dobre držaná cut-off low rotuje nad SZ Afrikou/Atlantikom, pričom na jej prednej strane sa advehuje suchý a stabilný veľmi teplý vzduch. Túto stabilitu zabezpečuje bazén relatívne vyšších geopotenciálov - odozva voči na juh propagujúcej Rossbyho vlne nad S Európou - nad JZ Európou/Z-CNTRL Stredomorím. Táto vzduchová hmota stagnuje nad vlhším vzduchom rozkladajúci sa najmä nad Alboránom. Je veľmi ťažké povedať koľko vlhkosti sa dostane nad pevninu Maroka. Aktuálny predpoklad je, že niekoľko izolovaných DMC sa vytvorí jak nad pevninou tak nad morom s primárnym rizikom silných nárazov vetra, izolovaných intenzívnych zrážok a krupobitia. Časová tieseň a zložitosť tohto regiónu neumožňuje skonkretizovať predpoveď pre túto oblasť. Modelové simulácie však očakávajú vytvorenie marginálnej až miernej MLCAPE 500-1000J/kg. Vzhľadom k silnejšej stabilite, nedostatku diabatického ohrevu a neistote v množstve vlhkosti tieto hodnoty, zdá sa, nebudú splnené...        

Konvektívna diskusia: 

...       

Mezomerítková diskusia

Zhrnutie: 

...   

 

Rozšírená predpoveď

Vyhliadka situácie a diskusia 

...                          

 
Vysvetlivky v políčku vydaných stupňov: 
                                                 

Obdobie predpovede            

Typ produktu

Konvektívne stupne a abreviácie

6:00 UTC – 6:00 UTC

 riadna prognóza a monitoring počasia

nt – neočakávajú sa nebezpečné javy

1,2,3stupne %  extrémnych  javov

ni – nieje  vydaná

ml – monitoring zahájený 

X UTC – max 12h min 1h

 mezomerítková diskusia/mesoscale discussion

MD – klasická 

EMD – (emergency)pohotovostná 

6:00 UTC – 6:00 UTC min 2 dni vopred

 rozšírená prognóza/vyhliadka   

EF –  extended  forecast

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!! Naše predpovede sú robené na experimentálnej báze v rámci vedeckých a edukačných účelov pre pochopenie a prax koncipovania prognóz vývoja konvekcie v atmosfére pri rozličných poveternostných situáciách. 

Niesu to v žiadnom prípade výstrahy a neslúžia na prípravu opatrení, tie sú vydávané v rámci medzinárodného meteorologického projektu meteoalarm, avšak naše predpovede môžu poslúžiť ako dobrý všeobecný prehľad v poveternosti európskeho regiónu - sú určené predovšetkým pre lovcov búrok a záujemcov o meteorológiu.

Predpovede sú robené koncepciou a systémom, ktorý používajú prognostici v ESTOFEX-e - upravený mapový podklad je upravený a prevzatý od služby ESTOFEX.
                                      Všetky predpovede sú
 nekomerčné !!

                                            StormWarning©2012-2017

TOPlist