Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

Predpoveď pre Európu

 prehľad poveternostnej situácie a predpoveď vývoja konvekcie v atmosfére podľa koncepcie meteorológov z ESTOFEX-u:

 

(SW)Konvektívny stupeň:  MD 

 

 (WW)Monitoring počasia:  ni 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIZUÁLNA FORMA PREDPOVEDE:

 mapa pravdepodobnosti významnej konvekcie a extrémnych sprievodných javov: 

  oblasti potrebnej zvýšenej obozretnosti/monitoringu/WW       

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platnosť riadnej prognózy na: -          
Platnosť rozšírenej prognózy na: -         
Platnosť mezomerítkovej diskusie na: Pia 28.3.2017, 12:00 - 16:00 UTC       
 
Prognóza vydaná: -       
Rozšírená prognóza vydaná: -        
Nowcasting vydaný: 28.3.2017, 9:34 UTC       
 
Predpovedal: Novotný       
 
TEXTOVÁ FORMA PREDPOVEDE:
Potenciálne (veľmi) nebezpečné javy
 
Stupeň X bol vydaný pre 
 
-----------------------
 
Nowcasting bol vydaný pre oblasti Francúzka, Nemecka, Belgicka na roztrúsené intenzívne zrážky, krupobitie a v menšej miere na silné nárazy vetra... s pravdepodobnosťou WW: 5%
 

Riadna predpoveď

Synoptická analýza: 

... 

Konvektívna diskusia: 

...              

Mezomerítková diskusia

Zhrnutie: 

... Najnovšie hlásenia SYNOP ako i družicové zábery ukazujú atm. okno, v ktorom sa realizuje insolácia, pričom rosné body dosahujú 8-9°C na pomerne veľkej ploche... družicové zábery/Daily Visible ďalej odhaľujú postup výškovej brázdy s konvektívnou oblačnosťou niekde nad CNTRL Francúzkom s trasou na sever-severovýchod. Postup výrazného IPV forcingu a akumulácia vlhkosti v neaktívnej BL pod anticyklonálnym pôsobením zabezpečia relatívne vhodné stabilitné podmienky... nevýhodou je však chýbajúci teplotný gradient. Viaceré modelové simulácie sa zhodujú na roztrúsených konvektívnych bunkách... deep-layer shear na úrovni 10-18m/s s vysokou efektívnou zložkou nepomôže výraznejšej organizácii.. Suchý vzduch v stredných hladinách a delta theta-e môžu naopak pomôcť k silnejším downdraftom (15-20m/s) Aktuálny predpoklad je, že výskyt skôr neorganizovanej búrkovej aktivity s produkciou lokálnych cold-poolov a intenzívnych zrážok, bude hlavným chodom dňa - akumulácia menších krúp nieje vylúčená...       

 

Rozšírená predpoveď

Vyhliadka synoptickej situácie a diskusia 

...       

 
Vysvetlivky v políčku vydaných stupňov: 
                                                 

Obdobie predpovede            

Typ produktu

Konvektívne stupne a abreviácie

6:00 UTC – 6:00 UTC

 riadna prognóza a monitoring počasia

nt – neočakávajú sa nebezpečné javy

1,2,3stupne %  extrémnych  javov

ni – nieje  vydaná

ml – monitoring zahájený 

X UTC – max 12h min 1h

 mezomerítková diskusia/mesoscale discussion

MD – klasická 

EMD – (emergency)pohotovostná 

6:00 UTC – 6:00 UTC min 2 dni vopred

 rozšírená prognóza/vyhliadka   

EF –  extended  forecast

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!! Naše predpovede sú robené na experimentálnej báze v rámci vedeckých a edukačných účelov pre pochopenie a prax koncipovania prognóz vývoja konvekcie v atmosfére pri rozličných poveternostných situáciách. 

Niesu to v žiadnom prípade výstrahy a neslúžia na prípravu opatrení, tie sú vydávané v rámci medzinárodného meteorologického projektu meteoalarm, avšak naše predpovede môžu poslúžiť ako dobrý všeobecný prehľad v poveternosti európskeho regiónu - sú určené predovšetkým pre lovcov búrok a záujemcov o meteorológiu.

Predpovede sú robené koncepciou a systémom, ktorý používajú prognostici v ESTOFEX-e - upravený mapový podklad je upravený a prevzatý od služby ESTOFEX.
                                      Všetky predpovede sú
 nekomerčné !!

                                            StormWarning©2012-2017

TOPlist