Založiť webovú stránku alebo eShop

Predpoveď pre Európu

 prehľad poveternostnej situácie a predpoveď vývoja konvekcie v atmosfére podľa koncepcie meteorológov z ESTOFEX-u:

 

(SW)Konvektívny stupeň:  2,MD,EMD 

 

 (WW)Monitoring počasia:  ni 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIZUÁLNA FORMA PREDPOVEDE:

 mapa pravdepodobnosti významnej konvekcie a extrémnych sprievodných javov: 

  oblasti potrebnej zvýšenej obozretnosti/monitoringu/WW       

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platnosť riadnej prognózy na: Ne 25.6.2017, 6:00 UTC do Po 26.6.2017, 6:00 UTC         
Platnosť rozšírenej prognózy na: -         
Platnosť mezomerítkovej diskusie na: Ne 25.6.2017, 10:00 UTC - 20:00 UTC        
 
Prognóza vydaná: So 24.6.2017, 23:41 UTC                 
Rozšírená prognóza vydaná: -        
Nowcasting vydaný: Ne 25.6.2014, 10:28 UTC  update: 12:29 UTC   
 
Predpovedateľ: Novotný 
 
TEXTOVÁ FORMA PREDPOVEDE:
Potenciálne (veľmi) nebezpečné javy
 
Stupeň 1 bol vydaný pre obzvlášť severnú partiu Španielska, cíp Z a V územia spolu s CNTRL/V Portugalskom na roztrúsené veľké až veľmi veľké krúpy, downbursty a v menšej miere na izolované prívalové zrážky...
 
Stupeň 1 bol vydaný pre S Taliansko, J Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, S Srbsko, S Bosny a Hercegoviny, J/JV Slovensko, Maďarsko, SZ Rumunsko a JZ Ukrajiny na roztrúsené až mnohopočetné intenzívne-prívalové zrážky, silné nárazy vetra, veľké krúpy a tornáda..
 
HIGH-End Stupeň 2 bol vydaný pre S/SV Taliansko, J Rakúsko, Slovinsko, SZ Chorvátsko na izolované až roztrúsené veľmi veľké krúpy, prívalové až extrémne zrážky a nárazy vetra/mokré microbursty a šancu na 1 alebo 2 tornáda.  
 
Stupeň 2 bol vydaný pre Maďarsko, JV okraj Slovenska, SZ Rumunsko a JZ okraj Ukrajiny na izolované úseky silných až veľmi silných nárazov vetra, izolované veľké krúpy a roztrúsené prívalové zrážky.  
 
-----------------------
 
Nowcasting bol vydaný pre SZ Taliansko na highlight možnej CI s pravdepodobnosťou 10%
 
Nowcasting bol vydaný pre Chorvátsko a okolité okraje pohraničia na rozšírené ničivé nárazy vetra, obrovské krúpy, extrémne prívaly zrážok a izolované tornáda ... s pravdepodobnosťou 40%
 
Nowcasting bol vydaný pre V Maďarsko, JV Slovensko, V Rumunska na roztrúsené veľmi silné zrážky, veľké krúpy a silné až veľmi silné nárazy vetra... s pravdepodobnosťou 25%
 

Riadna predpoveď

Synoptická analýza: 

... Poveternostný stav je charakteristický zonálne vedeným prúdením na rozhraní pozitívne naklonenej brázdy, ktorá pozostáva z cyklóny nad Nórskym morom, a relatívne vyšších geopotenciálov nad Severnou Afrikou... Jet-stream o rýchlosti toku približne 50m/s, prelietajúc nad Baltskou oblasťou/S Európou je vcelku sezónny a "pokojný" útvar - v zmysle hlbokej konvekcie.. V a JV Európa zostane počas dňa viac-menej stabilnejšia .. Spätne do minulých dní .. Početné makro-synoptické cyklogenézy (delenie, vnáranie a.i...) rezultovali v niekoľko mid-level vírov stále riadených buď VFZ alebo downstream/anticyklónou Z od Pyrenejského polostrova...

ML-vort. postupujúci k alpskej oblasti v dôsledku modifikácie a superponovaniu dynamických veličín f-vort. a éta-abs., badateľný i na mape IPV, sa s veľkou pravdepodobnosťou presunie nad Alpy (vcelku interesantné vysunutie a zdržanie zo zonálneho toku). OStrá brázda z predošlých dní, ktorá už opustila našu doménu, za sebou zanechala jemne dispergované kvázistacionárne frontálne rozhranie nachádzajúce sa v osi J Nemecka/S Álp prechádzajúc k Čiernemu moru, ktoré bude zdrojom DMC (viac v diskusii)... medzitým .. povážlivá gradientová zóna, v tylovej časti výbežku vyššieho tlaku, nad V Atlantikom v súčine s termickou nížou nad Ibériou vytvoria baroclinic leaf s veľmi silným mid-level jet-om (35-40m/s) v  priebehu Nedele, ktorý zadvehuje nad Ibériu .. ďalší hot-spot intenzívnej organizovanej konvekcie je v platnosti.. a rozhodne si tieto oblasti zaslúžia samostatný komentár...        

Konvektívna diskusia: 

... S Taliansko až po Ukrajinu ..

            ***OUTBREAK VEĽMI SILNÝCH BÚROK****

Riešenia s vysokým rozlíšením poskytujú pohľad na LL rotujúce systémy v poli prúdnic nad S Talianskom a V Rakúskom, ktoré priživuje vo vertikálnej výmene dynamiky mezomerítkový konvektívny systém... stále bleskovo aktívne intenzívne impulzy budú pokračovať až do ranných hodín ... (f.e. 4,5cm krúpy už boli zaznamenané v S Taliansku ) Inšpekcia radarových a mikrofyzikálnych satelitných dát neukazuje podstatné outflow boudaries a taktiež je mimoriadne náročná detekcia, pomimo severozápadných údolných vetrov, akákoľvej zóna konvergencie pre ďalšiu iniciáciu... Zároveň si nemožno nevšimnúť významný intermodelový rozkol... pokým jedna časť ukazuje rannú iniciáciu nad Vanoiskými Alpami s explozívnou DMC organizujúcou sa do MCS ostatné, počnúc GFS, viaže MCS až na formáciu resp. doplnenie LL systému nad Alpami vo forme záveternej cyklóny, ktorá poľahky prenesie frontálnu čiaru cez horské masívy...

Hlásenia zo staníc ukazujú juhozápadný prítok (J vetvu SSLP) vzduchovej hmoty z Ligúrskeho mora nad S Taliansko... Denný ohrev spoločne s stupňujúcou sa horskou cirkuláciou a impresívnym moisture pooling-om zdvihnú zmiešavacie pomery, respektíve rosné body na hodnoty 15g/kg, respektíve. 22°C... Veľmi vysoká miera tlaku vodnej pary a postupne disipujúci SLR udržia destabilizovanú atmosféru na hodnotách 1600-2100J/kg MLCAPE ... modelové sondáže z Udine potvrdzujú túto možnosť.  Konvergencia na spočiatku stabilnom teplom fronte, siahajúci až po Ukrajinu, a ľahká distribúcia vlhkosti do voľnej atmosféry rezultujú v PWAT 26-32mm.. V prípade izolovanej konvekcie na frontálnom rozhraní nad Panónskym bazénom (1. stupeň) nutno počítať s dobre organizovanými multicelami a izolovanými supercelami s produkciou prívalových zrážok a downburstov, prípade veľkých krúp... Slabý teplotný gradient v stredných hladinách troposféry so stabilnou vrstvou (chýbajúca termická brázda) pravdepodobne neumožní clustering a konvekcia zostane v skôr izolovanej forme ...

Ďalšia otázka sa týka potenciálneho príchodu rannej alpskej MCS .. v prípade, že vyšle niekoľko OB zostanú stabilné a držané relatívnym vetrom (vidno z NWP hodografov) na frontálnej ploche niekde v priestore Maďarska - Chorvátska - Slovinska. Oživenie MCS v priebehu dňa a organizácia nových jadier na spomenutých meso-gama rozhraniach dodpĺňaných aj konfluenciou prúdnic môžu "ignorovať" stabilnejšiu ML atm. Zhlukovanie do nových klustrov s postupom na severovýchod s vnorenými (prípadnými) mezocyklónami môžu generovať pásy veľmi silných nárazov vetra a prívalových zrážok počnúc krupobitím až veľkými krúpami... V priebehu popoludnia pristúpi záveterná/IPV cyklóna nad Alpy kreujúca masívnu PVA so svojim kvázigeostrofickým forcingom ... explozívna konvekcia nad S Talianskom v silne labilizovanom a mierne strihanom (bulk-DLS 15-18m/s) prostredí bude mať veľkú príležitosť ukázať supercelárne štruktúry ... nízke základne oblačnosti s intenzívnou LL vztlakovou silou vo veeringu vetra podnietia s veľkou pravdepodobnosťou spawnutie tornáda (F2-F3)... Zhlukový MCS-leading stratiform s niekoľkými vnorenými HP supercelami bude postupovať vo večerných a nočných hodinách smerom na východ-severovýchod do Maďarska už v rámci "studenej-permutovanej" frontálnej čiary... Prenos prúdenia do nižších hladín a presun duálnej cyklóny spustia svižné veterné pole a stabilizačné účinky studeného frontu v rámci V Rakúska a zvyšku územia...

Nasledovná iniciácia na fronte v priebehu nočných/ranných hodín (V Slovensko, Ukrajina, SV Maďarsko) do multi-superciel so všetkými nebezpečnými javmi bude pravdepodobná ... povodne pri zasiahnutí búrok v už nasýtených pôdnych profiloch sú v platnosti ... Veľkú neznámu však predstavuje nejasná detekcia prípadných zón iniciácie a stabilizačnú učinky resp. intervali medzi prechodmi búrkových systémov ...

... Pyrenejský polostrov ..

Formácka hybridnej níže a kreovanie subtílneho warm conveyor belt-u znamená veľkorozmerné helikálne pohyby v medznej vrstve ... Rozdistribuovanie dlhovlnnej insolácie a polohovanie gradientovej zóny nad Atlantikom bude hrať klúčovú rolu v neskoršej advekcii a polohe mid-level jet-u od juhozápadu... Difundovaná a zriedaná vodná para v dôsledku intenzívneho odmiešavania z predmetnej oblasti, avšak s veľmi dobre premiešanou PBL, poznačí atmosféru gravitačnou labilitou o hodnote zopár stoviek J/kg MLCAPE ... tie však budú podliehať nezanedbateľnej inhibícii ... Mimoriadny QG-forcing s rezkým efektívnym strihom-vetra bude postulovať "substrát" na hlbokú konvekciu počas denných hodín ..

Zopár high-topped superciel s obrími krúpami a suchými downburstami môže vzniknúť v takto pripravenom prostredí. Vo večerných hodinách, ako je v tomto priestore obvyklé a pomerne ničím prekvapujúce, vidno aj z priečnych rezov pretlačenie brízy zo severných a východných pobrežných regiónov... prienik mernej vlhkosti do zmiešavacej vrstvy pod jet-stream vyústi v organizovanú multi-supercelárnu DMC s produkciou všetkých bezpečných prejavov počasia postupujúca na sever .. Izolované nárazy vetra o sile hurikánu s ničivými účinkami nemusia byť pasé. Alokácia parametrov na modelových sondážach (MLCAPE s bulk-shearom) patrných napr. z oblasti Barcelony si vyžaduje súvislú pozornosť a prípadný update, akonáhle sa začnú objavovať náznaky na HighT-supercely...                          

 

Mezomerítková diskusia

Zhrnutie: 

... Separované mezodiskusie boli vydané na vyznačenie a rozbor súčasnej situácie... Dištančné a observačné dáta signalizujú veľmi dobré vtokové podmienky do MCS, ktorý putuje oblasťou Severného Jadranu.. niekoľko deštruktívnych udalostí bolo zaznamenaných.. modelové dáta súhlasia s držaním vysokého obsahu vodnej pary aj v mezomerítkovej tlakovej výši resp. vzduchu z búrkového systému, ktorý za sebou nechal systém nad S Talianskom.. Frontálna zložka je držaná v rámci Álp a zopár perturbancií súhlasí s reaktiváciou konvekcie v oblasti Milána-Benátok a rieky Pád (v náväznosti na IPV-max /viď predpoveď)... organizácia do multi-superciel s obdobným rizikom je pravdepodobná... Outflowy pustené smerom na juhovýchod s rešpektom intervencie na juhovýchodné prúdnice za teplým frontom (stále veľmi hrubá vrstva teplého vzduchu) poškodzujú frontálnu štruktúru a deformujú jej plochu... explozívna propagácia do multi-superciel a vnorených mezocyklón s obrovskými krúpami (zodpovedajúcimi 3. stupňu) a lineárnymi nárazmi vetra bude pokračovať až do večera... Inflow dominantný menší komplex búrok nad Maďarskom postupne zosilnie a vyšie niekoľko výtokov do svojho okolia ... iniciácia do organizovaných DMC s niekoľkými supercelami je pravdepodobná... podčiarknuté a sčítané .. mezomerítkové údalosti počnúc aktiváciou studeného frontálneho segmentu vyvolajú novú vlnu iniciácie niekde v Panónskom bazéne končiac s organizáciou do MCS a jej postupom do Rumunska/Ukrajiny so všetkými nebezpečnými prejavmi počasia 

 

...12:19Z EMD...

Radarové dáta odhaľujú dopredne propagujúce bow-echo smerujúce do oblasti Szombathely v Maďarsku páchajúce škody vetrom... zároveň výrazná stratiformná zložka pokrýva V Rakúsko s vnorenou konvekciou- nová iniciácia v anvil-gradient zóne nad oblasťou Viedne a Bratislavy je možná ..

wind profilery- sodarové dáta ukazujú veľmi dobre nasmerované vektory prúdenia na lineárnu búrkovú iniciáciu v dostatočne labilnom vzduchu patrnom na sondáži z Viedne (modifikovaný/premiešaný teplotný gradient v medznej vrstve) a Budapešti ...stabilné vrstvy v hornej troposfére.. nová iniciácia prebehla v pobrežnej oblasti Benátok a Severného Jadranu ... pomaly postupujúce supercely s výrazným inflow-om a nízkymi základňami v rastúcom veering-u môžu vyprodukovať tornádo.. Nasledovná nová iniciácia ďalej na východ v Maďarsku môže byť ovplyvnená gust frontom postupujúcim z Grazu a Balatonu a kolíziou s outflowmi z prípadnej izolovanej konvekcie v JV časti územia... všetky nebezpečné udalosti sú predpovedané.    

 

Rozšírená predpoveď

Vyhliadka synoptickej situácie a diskusia 

...  

 
Vysvetlivky v políčku vydaných stupňov: 
                                                 

Obdobie predpovede            

Typ produktu

Konvektívne stupne a abreviácie

6:00 UTC – 6:00 UTC

 riadna prognóza a monitoring počasia

nt – neočakávajú sa nebezpečné javy

1,2,3stupne %  extrémnych  javov

ni – nieje  vydaná

ml – monitoring zahájený 

X UTC – max 12h min 1h

 mezomerítková diskusia/mesoscale discussion

MD – klasická 

EMD – (emergency)pohotovostná 

6:00 UTC – 6:00 UTC min 2 dni vopred

 rozšírená prognóza/vyhliadka   

EF –  extended  forecast

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!! Naše predpovede sú robené na experimentálnej báze v rámci vedeckých a edukačných účelov pre pochopenie a prax koncipovania prognóz vývoja konvekcie v atmosfére pri rozličných poveternostných situáciách. 

Niesu to v žiadnom prípade výstrahy a neslúžia na prípravu opatrení, tie sú vydávané v rámci medzinárodného meteorologického projektu meteoalarm, avšak naše predpovede môžu poslúžiť ako dobrý všeobecný prehľad v poveternosti európskeho regiónu - sú určené predovšetkým pre lovcov búrok a záujemcov o meteorológiu.

Predpovede sú robené koncepciou a systémom, ktorý používajú prognostici v ESTOFEX-e - upravený mapový podklad je upravený a prevzatý od služby ESTOFEX.
                                      Všetky predpovede sú
 nekomerčné !!

                                            StormWarning©2012-2017

Stupeň 1 bol vydaný pre
TOPlist