Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

Predpoveď pre Európu

 prehľad poveternostnej situácie a predpoveď vývoja konvekcie v atmosfére podľa koncepcie meteorológov z ESTOFEX-u:

 

(SW)Konvektívny stupeň:  nt,MD 

 

 (WW)Monitoring počasia:  ni 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIZUÁLNA FORMA PREDPOVEDE:

 mapa pravdepodobnosti významnej konvekcie a extrémnych sprievodných javov: 

  oblasti potrebnej zvýšenej obozretnosti/monitoringu/WW       

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platnosť riadnej prognózy na: St 26.4.2017, 6:00 UTC do Št 27.4.2017, 6:00 UTC             
Platnosť rozšírenej prognózy na: -         
Platnosť mezomerítkovej diskusie na: St 26.4.2017, 14:00 UTC do 20:00 UTC    
 
Prognóza vydaná: Ut 25.4.2017, 22:35 UTC         
Rozšírená prognóza vydaná: -        
Nowcasting vydaný: St 26.4.2017, 10:22 UTC       
 
Predpovedateľ: Novotný   
 
TEXTOVÁ FORMA PREDPOVEDE:
Potenciálne (veľmi) nebezpečné javy
 
Stupeň X bol vydaný pre 
 
-----------------------
 
Nowcasting bol vydaný pre sever Jadranského mora, S Taliansko a priľahlé štáty na roztrúsené prívalové zrážky, veľké krúpy a silné nárazy vetra... s pravdepodobnosťou 30%
 
Nowcasting bol vydaný pre S Alžírsko na izolované veľké až veľmi veľké krúpy (<5 cm), izolované ničivé nárazy vetra a roztrúsené intenzívne zrážky... s pravdepodobnosťou 20%
 

Riadna predpoveď

Synoptická analýza: 

... Zo severozápadnej Európy sa amplifikuje význačná long-wave termobarická brázda smerom na juh/juhovýchod. Jej nie priveľmi progresívny postup určuje najmä rozloženie obsahu nadmernej dynamiky na pravom krídle... Brázda je vyjadrená v stredných a vyšších hladinách i s absolútnou vorticitou a preklopená do pozitívnej formácie... konektivita so subtropickým vzduchom na jej prednej strane a arktickým vzduchom na strane zadnej výrazne posilňuje anafrontálne črty v medznej planetárnej vrstve. Okludujúca (prechodne prehlbujúca) cyklóna, do ktorej frontálna vlna vchádza, sídli nad Baltickým morom a vďaka znateľnému steering flow-u sa poberie smerom na sever/severovýchod ďalej do Ruska...

Globálne modelové kalkuly dynamiky ukazujú impozantný frontogenetický forcing s pestrým QSFR (kvázistacionárnym/frontálnym stratiformným dažďom) na viacerých miestach Európy. Vlna sa udrží prakticky na mieste počas celého obdobia prognózy a preto sa možno bližšie pozrieť na modely dynamiky s vysokým rozlíšením a pokúsiť sa nájsť miesta iniciácie..

Aktívne blokácie možno pozorovať nad V Atlantikom a V Európou(Rusko, Čierne more, Turecko, Balkán, V Ukrajina) zamedzujúce konvekcii...      

Konvektívna diskusia: 

... oblasti pravdepodobnosti bleskov nad 50% ..

Zo začiatku treba spomenúť Utorkovú izolovanú konvektívnu aktivitu, ktorá sa formovala v pomerne slabo labilnej vzduchovej hmote v náväznosti na zónu konvergencie a postupom mezo-AV sprevádzaná izolovaným krupobitím.. v obdobom duchu by prebiehala činnosť aj v Stredu, avšak do hry vstupuje niekoľko negatívnych faktorov. Posilňovanie frontálnej zóny a dynamiky atmosféry sa pretaví do pestrej zrážkovej aktivity a pokrytie oblohy oblačnosťou stredných a nižších výšok... Celkové hodnoty lability sa budú udržiavať na pomerne malých číslach (MLCAPE 200-350J/kg) tá bude viazaná na izolované oblasti intercepcie a distribúcie stratif. precipitácie...

Rozsiahla oblasť konvergencie od Severného Jadranu až po SV Bielorusko zažije nárast rosných bodov na 10-12°C, avšak v prípade zopár hodín slnečných lúčov to môže byť viac... Spolupôsobenie lokálneho reliéfu a čiary frontu bude schopné vygenerovať zopár izolovaných konvektívnych buniek (Slovensko, Bielorusko), avšak bez výraznejších nebezpečných prejavov počasia... organizácia do multiciel je nepravdepodobná v dôsledku silnej zóny entrainmentu a vysokých základní... V priebehu poobedia o niečo málo zosilnejú vertikálne pohyby vo vyššej troposfére a zároveň v spodných poputuje lokálne vort-max (česko-slovenské pohraničie)- iniciácia a organizácia do multiciel (v prípade vyššej labilizácie) bude preto pravdepodobnejšia okolo 15-16Z. Izolované intenzívne zrážky budú hlavným rizikom.

Severný jadran zažije advekciu subtropickej vzduchovej hmoty, avšak bez signifikantnejšieho teplotného gradientu... južné prúdnice z Jadranského mora smerujúce k Alpám a do vnútrozemia spôsobia rozsiahlu nebezpečnú zrážkovú akvitivu... pozícia frontálneho rozhrania interpolovaná z najnovších dát stále zaujíma S oblúk alpského masívu .. uplatnenie ostrej konvergencie a súboj vzduchových más v horizontálnej rovine môže vyvolať mimoriadne prívaly snehu vo vyšších polohách Álp... množstvo oblačnosti nad S Talianskom a SZ Balkánom bude taktiež blokovať destabilizáciu... vyššie hodnoty MUCAPE a latentnej MLCAPE popri stabilnej cyklogenéze v PBL môžu vyvolať zopár organizovaných multiciel na pobreží (veľmi izolovaná supercela nieje vylúčená), vzhľadom k DLS 20-25m/s a 350 m2s2 storm-relative helicity...    konvektívna aktivity tu potrvá až do nočných hodín. Nebezpečenstvo sprievodných javov sa sústredí najmä na intenzívne až prívalové zrážky najmä na pobreží Chorvátska, Slovinska a SV Talianska v dôsledku trainingu.. celkovo nízka labilizácia a nejasná intenzita konvekcie zamedzuje vydaniu 1. stupňa, v prípade zmeny situácie s distribúciou slnečného žiarenia bude nevyhnutné vydanie MD.      

Mezomerítková diskusia

Zhrnutie: 

... Jadran ..

Najnovšie dáta odhaľujú saturované profily s veľmi nízkymi r.b. depresie... advekcia plytkého teplotného gradientu v nižších hladinách od juhu a pokračujúci prílev mernej vlhkosti sú dobrým znakom iniciácie v poobedňajších hodinách odzrkadlených i na novým modelových výstupoch. Trapped gravity waves odhalené zo satelitných snímkov za Apeninami a Karavankami predstavujú zádržnú vrstvu (potenciálny moisture pooling)... v prípade, že od západu postúpi okno v oblačnosti a zopár slnečných lúčov prehreje vzduch... očakávame iniciáciu do multiciel a superciel s možnosťou všetkých nebezpečných prejavov počasia, akonáhle súčastné zrážkové pásmo ustúpi k severovýchodu...  

...Alžírsko..

Čistá obloha a pretrvávajúca labilizácia vzduchu (radarové (IT)/družicové zábery) pripravuje pomerne nebezpečné podmienky pri aktuálnom toku vodnej pary z mora v rámci stagnujúcej zóny konvergencie zaznamenanej z observatórií(rosné body na pobreží 14-15°C). Rýchly nárast mixingu a formácia tučných profilov MLCAPE je predpovedaná... Nárast forcingu od severozápadu a pokrytie plochy bulk deep layer shearom 15-22m/s iniciuje izolovanú až roztrúsenú konvektívnu aktivitu (možný explozívny rozvoj) organizujúcu sa do multiciel a superciel... izolované ničivé nárazy vetra s ohľadom na delta-theta-e a veľké krúpy (vysoké LCL´s) budú hlavným rizikom... 

 

Rozšírená predpoveď

Vyhliadka synoptickej situácie a diskusia 

...       

 
Vysvetlivky v políčku vydaných stupňov: 
                                                 

Obdobie predpovede            

Typ produktu

Konvektívne stupne a abreviácie

6:00 UTC – 6:00 UTC

 riadna prognóza a monitoring počasia

nt – neočakávajú sa nebezpečné javy

1,2,3stupne %  extrémnych  javov

ni – nieje  vydaná

ml – monitoring zahájený 

X UTC – max 12h min 1h

 mezomerítková diskusia/mesoscale discussion

MD – klasická 

EMD – (emergency)pohotovostná 

6:00 UTC – 6:00 UTC min 2 dni vopred

 rozšírená prognóza/vyhliadka   

EF –  extended  forecast

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!! Naše predpovede sú robené na experimentálnej báze v rámci vedeckých a edukačných účelov pre pochopenie a prax koncipovania prognóz vývoja konvekcie v atmosfére pri rozličných poveternostných situáciách. 

Niesu to v žiadnom prípade výstrahy a neslúžia na prípravu opatrení, tie sú vydávané v rámci medzinárodného meteorologického projektu meteoalarm, avšak naše predpovede môžu poslúžiť ako dobrý všeobecný prehľad v poveternosti európskeho regiónu - sú určené predovšetkým pre lovcov búrok a záujemcov o meteorológiu.

Predpovede sú robené koncepciou a systémom, ktorý používajú prognostici v ESTOFEX-e - upravený mapový podklad je upravený a prevzatý od služby ESTOFEX.
                                      Všetky predpovede sú
 nekomerčné !!

                                            StormWarning©2012-2017

TOPlist